Παρουσίαση/Διαβούλευση για τη χωρική & αναπτυξιακή στρατηγική της Βαμβακούς

Μία ενημερωτική παρουσίαση και διαβούλευση με ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020, στη Βαμβακού Λακωνίας, με θέμα τη χωρική και αναπτυξιακή στρατηγική του χωριού. Η εν λόγω συζήτηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και η ομάδα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του εκπαιδευτικού ιδρύματος σχετικά με την πολεοδομική/χωρική υποστήριξη του προγράμματος Αναβίωσης της Βαμβακούς που υλοποιείται από τον οργανισμό Vamvakou Revival, με την ηθική και οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Kάτοικοι της περιοχής, τοπικοί επιχειρηματίες, παραγωγικές συλλογικότητες, φορείς, σωματεία και εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης  συναντήθηκαν στο σχολείο του χωριού δια ζώσης αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από πρόσκληση του οργανισμού Vamvakou Revival.

Αρχικά, έγινε μία συνοπτική παρουσίαση των σημαντικών σημείων και σταθμών του προγράμματος της Αναβίωσης, αλλά και του έργου που έχει αναλάβει το ΕΜΠ. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση, ενώ έγινε και καταγραφή των απόψεων κάθε ομάδας ενδιαφερομένων. Βασικός σκοπός της συνάντησης ήταν η αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων που έχουν έως τώρα διατυπωθεί αναφορικά με τις χωρικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα, τα οποία αναμένεται να αξιολογηθούν και να ενσωματωθούν στο τελικό παραδοτέο του ΕΜΠ προς τη Vamvakou Revival, που συντονίζει το έργο.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και ευελπιστούμε στην αγαστή και συνεχή συνεργασία μαζί τους με σκοπό να δώσουμε πνοή και ζωή στη Βαμβακού, αλλά και συνολικά στα χωριά του Πάρνωνα.

Η ομάδα Αναβίωσης της Βαμβακούς

 

Δείτε παρακάτω το σχετικό υλικό: 

Φάση Α: Διερεύνηση της οικιστικής εξέλιξης και της δυναμικής της Βαμβακούς. Χαρτογραφήσεις και ανάλυση χωρικών δεδομένων.

Φάση Β: Κωδικοποίηση υλικού έρευνας και εναλλακτικά σενάρια χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης ανά κρίσιμο θεματικό πεδίο.

Εναλλακτικά σενάρια δράσεων και χωρικών παρεμβάσεων στη Βαμβακού.