Χελώνες… οι απόγονοι των δεινοσαύρων με τον ΦΔΠΜΜΜ

Χελώνες… οι απόγονοι των δεινοσαύρων με τον ΦΔΠΜΜΜ

Οnline via Webex

Οι μικροί μας φίλοι μαθαίνουν για την ύπαρξη της χελώνας από τα προϊστορικά χρόνια, την προστασία της από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις συνήθειές της, τα είδη που υπάρχουν και τις διαφορές τους, άλλα και για τη διαρκή απειλή και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν στην οικολογική αξία της περιοχής, αλλά και στην ανάγκη προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας και των φυσικών αξιών της. Παράλληλα, προβάλλεται η σημαντικότητα της διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής σε καλή οικολογική κατάσταση για τον Άνθρωπο, αναδεικνύοντας τα οφέλη στον τοπικό πληθυσμό.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Vamvakou Revival με τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασιάς.

Ο προγραμματισμός της  περιβαλλοντικής επίσκεψης στη Βαμβακού εντάσσεται στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔ ΠΜΜΜ), σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ1/ΜΚ/152805/158350/Δ7/10-10-2019 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. Η προμήθεια των υλικών της περιβαλλοντικής δράσης (ενημερωτικό υλικό, υλικά χειροτεχνίας, κ.λπ.) καθώς επίσης και ο ειδικός εξοπλισμός που απαιτείται καλύπτονται από τον Φορέα Διαχείρισης.

Σχετικές εκδηλώσεις