Σεμινάριο Ρομποτικής και 3D Εκτύπωσης για Εκπαιδευτικούς

Σεμινάριο Ρομποτικής και 3D Εκτύπωσης για Εκπαιδευτικούς

V.Lab

Μέσα από ένα τρίωρο σεμινάριο, οι καθηγητές της Λακωνίας γνωρίζουν τις αρχές της Ρομποτικής και μυούνται στον θαυμαστό κόσμο της 3D εκτύπωσης. Το V.Lab δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μάθουν όλα όσα χρειάζονται για την αξιοποίηση της Ρομποτικής και της 3D εκτύπωσης στη μαθησιακή διαδικασία.

Σχετικές εκδηλώσεις