Καλλιεργώ

Καλλιεργώ

Σχολείο

Σε αυτό το πρόγραμμα που σχεδιάζει και υλοποιεί η Οργάνωση ΓΗ, τα παιδιά εξοικειώνονται με τις καθημερινές εργασίες σ’ έναν βιολογικό λαχανόκηπο, μαθαίνουν να χειρίζονται ελαφρά εργαλεία, αγγίζουν τη γη, φροντίζουν και διαμορφώνουν εποχικές καλλιέργειες. Συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και διασκέδασης σχετικές με τη σπορά, τη φύτευση & τη μεταφύτευση, τη συγκομιδή, το κλάδεμα, το ξεβοτάνισμα, το πότισμα. Συνδέουν την προστασία του περιβάλλοντος με την καλλιέργεια και την κατανάλωση υγιεινών, τοπικών και εποχικών τροφών.

Σχετικές εκδηλώσεις