Το γενεαλογικό δέντρο των Βαμβακιτών

Το γενεαλογικό δέντρο των Βαμβακιτών

Πλατεία Βαμβακούς

Έρευνα – Ομιλία, μία δραστηριότητα αποκλειστικά για τους Βαμβακίτες.

Ένας ενδιαφέρον τρόπος να ανακαλέσουν τις μνήμες τους και να δημιουργήσουν το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειάς τους, συνδέοντας την ξανά με το χωριό τους! Στόχος είναι μέσω των συνδέσεων αυτών να διασωθεί η ιστορία των ανθρώπων και κατ’ επέκταση να καταγραφεί η ιστορία και του ίδιου του χωριού. Ποιος από εσάς ενδιαφέρεται να μάθει «από που κρατάει η σκούφια του»; Ποιοι ήταν οι πρόγονοι του; Πώς έχει προκύψει το επίθετο του και πώς εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες;

Το έναυσμα της διαδικασίας θα δοθεί στις 9 Αυγούστου με μια συζήτηση γύρω από τα γενεαλογικά δέντρα και τις μορφές τους. Μάλιστα, θα επιδειχθούν και σχετικά έργα καλλιτεχνών. Στη συνέχεια, την ίδια ή τις επόμενες μέρες ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερομένων, θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να μιλήσουν για την ιστορία της οικογένειας τους, να κάνουν πρώτες καταγραφές με τα δικά τους γενεαλογικά δέντρα. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να φέρουν φωτογραφίες και άλλα πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου, γάμου, κτλ τα οποία, αφού σκαναριστούν, θα τυπωθούν και θα γίνουν το υλικό για ένα μεγαλύτερο και πιο λεπτομερές γενεαλογικό δέντρο. Η Κατερίνα Σαμαρά μέσα από τις ιστορίες και τους οικογενειακούς δεσμούς που θα καταγραφούν, θα δημιουργήσει ένα όσο το δυνατόν πιο ακριβές γενεαλογικό δέντρο του χωριού, το οποίο θα παραμείνει στο χωριό μετά το τέλος της διαδικασίας.

Προγραμματισμός της διαδικασίας

Μέρος Α – Παρουσίαση Γενεαλογικών δέντρων και συζήτηση γύρω από το πως θα δουλέψουμε – 09 Αυγούστου 2020.

Μέρος Β – Γενεαλογικά δέντρα της κάθε οικογένειας.

Μέρος Γ – Δημιουργία του γενεαλογικού δέντρου της Βαμβακούς από πληροφορίες όλων των οικογενειών που συμμετείχαν.

Σχετικές εκδηλώσεις