Είμαι ο Σπόρος

Είμαι ο Σπόρος

Μέσα από μικρές δραστηριότητες εξερεύνησης, παρατήρησης, κίνησης και ερωτήσεων, τα παιδιά αναγνωρίζουν διάφορους σπόρους, μαθαίνουν πώς προκύπτει η γένεση και η ανάπτυξή τους, αφαιρούν πραγματικούς σπόρους από ώριμους καρπούς και κατανοούν τη σημασία της διαφύλαξής τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Επιπλέον, συνδέουν τους σπόρους με τη διατροφή τους και ανακαλύπτουν την αξία των ανεπεξέργαστων φυσικών προϊόντων, την εποχικότητα και τη βιώσιμη καλλιέργεια της τροφής.

Σχετικές εκδηλώσεις