Διαβούλευση προτάσεων ΕΜΠ

Διαβούλευση προτάσεων ΕΜΠ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε μία ενημερωτική παρουσίαση/διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Βαμβακού Λακωνίας, στο πλαίσιο του έργου που υλοποιείται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) για τη διαμόρφωση μιας χωρικής/αναπτυξιακής στρατηγικής για το χωριό και την πολεοδομική/χωρική υποστήριξη του προγράμματος Αναβίωσης της Βαμβακούς που υλοποιείται από τη Vamvakou Revival, με την ηθική και οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Πρόκειται για μια ανοιχτή παρουσίαση απόψεων, θέσεων και συζήτηση, αλλά και συστηματική καταγραφή των απόψεων κάθε επιμέρους ομάδας ενδιαφερομένων με σκοπό την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων για χωρικές/αναπτυξιακές παρεμβάσεις και προτάσεις.

Το αντικείμενο της ειδικότερης συζήτησης θα αφορά στη διατύπωση απόψεων και σκέψεων από τους συμμετέχοντες, στο συνημμένο προτεινόμενο προγραμματισμό της συνολικής στρατηγικής πολιτικών και δράσεων για την Αναβίωση της Βαμβακούς σε έναν χρονικό ορίζοντα της επόμενης 5-ετίας. Το γενικό αυτό πλάνο έχει συζητηθεί διεξοδικά μεταξύ της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ / ΣΠΕ, αλλά και της Vamvakou Revival και αποτελεί μια κατ’ αρχήν βάση για μια στοχευμένη συζήτηση.

Πρόγραμμα/Ημερήσια διάταξη:

16:00-18:00: Συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων του προγράμματος και ανοικτή συζήτηση με πολίτες / κατοίκους και λοιπούς ενδιαφερομένους.

18:00-18:30: Κλείσιμο της εκδήλωσης & προκαταρκτικά συμπεράσματα.