Ας υπολογίσουμε τη διάμετρο

V.Lab

Ένα πρωτότυπο εργαστήριο, όπου οι συμμετέχοντες θα κατασκευάσουν με απλά υλικά έναν σκοτεινό θάλαμο, με τον οποίον θα μπορέσουν να υπολογίσουν τη διάμετρο του Ήλιου με πολύ μεγάλη ακρίβεια! Με βασικές αρχές της γεωμετρίας, οι μικροί θα κατασκευάσουν και θα κατανοήσουν τη λειτουργία του θαλάμου και από το προαύλιο του σχολείου θα παρατηρήσουν με αυτόν το είδωλο του Ήλιου και θα μετρήσουν τις διαστάσεις του.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν στην αίθουσα, για να υπολογίσουν τη διάμετρο του Ήλιου και να συγκρίνουν την τιμή που βρήκαν με τις τιμές των άλλων ομάδων/συμμετεχόντων, αλλά και την πραγματική τιμή.

Σχετικές εκδηλώσεις