Εξωτερικός συνεργάτης Ζωοτέχνης/Κτηνίατρος στον ΑΣ Βαμβακούς

Εξωτερικός συνεργάτης Ζωοτέχνης/Κτηνίατρος στον ΑΣ Βαμβακούς

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βαμβακούς «Parnon Poèma», ο οποίος αποτελείται από 48 μέλη και 5 ομάδες παραγωγών (κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, παραγωγοί καρυδιών και κάστανων, παραγωγοί αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και παραγωγοί ελαιόλαδου), αναζητά εξωτερικό συνεργάτη για την επίβλεψη της ομάδας ζωικής παραγωγής.

Ο ΑΣ Βαμβακούς δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της κινητοποίησης των τοπικών παραγωγών στην ευρύτερη περιοχή του Λακωνικού Πάρνωνα με επίκεντρο το χωριό της Βαμβακούς Λακωνίας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ενίσχυσης της αγροδιατροφικής δράσης, στήριξης των τοπικών παραγωγών και κτηνοτρόφων, αλλά και περιφερειακής ανάπτυξης μέσα από στοχευμένες ενέργειες συμβουλευτικής και επιχειρηματικής υποστήριξης που υλοποιείται από τη Vamvakou Revival σε συνεργασία με τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά».

Η συνεργασία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βαμβακούς με τον εξωτερικό συνεργάτη για την επίβλεψη της ομάδας των κτηνοτρόφων περιλαμβάνει την:

– κατάρτιση σιτηρεσίων, την οργάνωση και παρακολούθηση τήρησης ορθών πρακτικών εκτροφής

– οργάνωση αναπαραγωγής (εφαρμογή προγραμμάτων ρύθμισης του οιστρικού κύκλου, τεχνητή σπερματέγχυση, διάγνωση κυοφορίας)

– παρακολούθηση και καταγραφή ζωικού κεφαλαίου, ομαδοποιήσεις ζώων

– γαλακτομέτρηση

– ποδοκομία

– κατάρτιση υγειονομικών πρωτοκόλλων

– συνεργασία με υπεύθυνο κτηνίατρο για εφαρμογή πρωτοκόλλων διαχείρισης υγείας (π.χ. αποπαρασιτισμοί, εμβολιασμοί, αιμοληψίες για λοιμώδη νοσήματα)

– καταγραφή και τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων για την πιστοποίηση της πρωτογενούς ζωικής παραγωγής

– συλλογή στοιχείων και τήρηση αρχείου με την απεικόνιση του κοστολογίου για κάθε μονάδα

– παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους κτηνοτρόφους

– καταγραφή αναγκών μονάδων εκτροφής και προτάσεις για βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας

 

Απαιτούμενα προσόντα:

– Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης (Ζωικής Παραγωγής)

– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

– Πολύ καλή γνώση λειτουργιών MS Office

– Πολύ καλή γνώση αγγλικών

– Αυτοκίνητο

– Επιθυμητή προϋπηρεσία στο αντικείμενο και ειδικότερα στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

 

Η ομάδα των κτηνοτρόφων αποτελείται από 7 μέλη