Η Vamvakou Revival αναζητά συνεργάτη στον τομέα της φιλοξενίας

Η Vamvakou Revival αναζητά συνεργάτη στον τομέα της φιλοξενίας

O οργανισμός Vamvakou Revival που δραστηριοποιείται στο χωριό της Βαμβακούς Λακωνίας, αναζητά συνεργάτη ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του υπευθύνου των δομών φιλοξενίας που λειτουργεί, Ξενώνα «Ρούγα της Βαμβακούς» και «Παραδοσιακό Ξενώνα Βαμβακούς».

Ο υπεύθυνος του Ξενώνα «Ρούγα της Βαμβακούς» και «Παραδοσιακού Ξενώνα Βαμβακούς» καλείται να διαχειρίζεται, να κατευθύνει και να ελέγχει όλες τις πτυχές της επιχείρησης, με σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Οι ευθύνες της εν λόγω θέσης περιλαμβάνουν την αποτελεσματική λειτουργία των καταλυμάτων και τη διατήρηση των υψηλών προτύπων ποιότητας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση και βελτίωση των εσόδων, της κερδοφορίας και των ποιοτικών στόχων τους. Το άτομο που αναζητούμε θα επιβλέπει όλους τους χώρους των ξενώνων, θα διαχειρίζεται τις κρατήσεις των καταλυμάτων, το check-in/out των πελατών, αλλά και την επικοινωνία μαζί τους, ενώ θα πρέπει να συνεργάζεται και να επιβλέπει την εργασία του λοιπού προσωπικού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των διαμενόντων, αλλά και τη διατήρηση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η ικανότητα διαχείρισης των λειτουργιών των δομών είναι επίσης απαραίτητη, δεδομένου ότι ο υπεύθυνος θα πρέπει να ρυθμίζει τα ωράρια, τις αρμοδιότητες και τα προγράμματα εργασίας του προσωπικού, να επιβλέπει την προετοιμασία των χώρων και του πρωινού, να φροντίζει τις προμήθειες και την τήρηση των κανονισμών υγιεινής, ασφάλειας και καθαριότητας.

Πιο συγκεκριμένα, καθήκοντα της θέσης:

Εξυπηρέτηση & διαχείριση πελατών

-Επικοινωνία με τους πελάτες και επίλυση προβλημάτων. Υποδοχή επισκεπτών (check-in, check-out), εξυπηρέτηση στη διάρκεια του πρωινού ή τις ώρες λειτουργίας της reception.

-Απάντηση σε ερωτήσεις επισκεπτών (προφορικά, έγγραφα, σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες πχ fb, ig) σχετικά με τις υπηρεσίες και τις πολιτικές του ξενοδοχείου, διαθεσιμότητα ή παράπονα.

-Διαχείριση κρατήσεων, παρακολούθηση πορείας αυτών και πρόταση διορθωτικών ενεργειών για την καλύτερη επίτευξη αποτελεσμάτων.

-Εξυπηρέτηση F&B, πρωινού και καθαριότητες χώρων, όπου απαιτείται.

Διαχείριση προσωπικού

-Επίβλεψη εργασίας λοιπού προσωπικού σε όλα τα επίπεδα (υπάλληλοι υποδοχής, προσωπικό κουζίνας/πρωινά, καμαριέρες κ.λπ.) και στοχοθεσία για την εργασία τους.
-Παρακολούθηση της απόδοσης του προσωπικού, διασφαλίζοντας ότι οι μονάδες λειτουργούν καλά και οι επισκέπτες είναι ευχαριστημένοι.
-Σχεδιασμός και κατανομή δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος και την εξασφάλιση του πιο αποδοτικού μοντέλου λειτουργίας της μονάδας.
-Συμμετοχή στη διαδικασία συνέντευξης, επιλογής, πρόσληψης, εκπαίδευσης και διαχείρισης προσωπικού. Εκπαίδευση νέου και ήδη υπάρχοντος προσωπικού.
-Συντονισμός των δραστηριοτήτων του front-office και του back-office κι επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Διοικητικές αρμοδιότητες, διαχείριση εγκαταστάσεων, οικονομική διαχείριση & πώληση

-Αντιμετώπιση (κατόπιν ενημέρωσης) ή αναφορά θεμάτων συντήρησης, ελλείψεις σε προσωπικό ή εξοπλισμό, αναγκαίες ανακαινίσεις ή αγορές κ.λπ.
-Συνεργασία και επικοινωνία με εξωτερικά μέρη/συνεργάτες, όπως προμηθευτές, ταξιδιωτικά γραφεία, διοργανωτές εκδηλώσεων/συνεδρίων κ.λπ.
-Διεκπεραίωση παραγγελιών.
-Διασφάλιση ότι τηρούνται τα πρότυπα της VR για την καθαριότητα, τη διακόσμηση και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, τη διαχείριση και συμπεριφορά απέναντι στους πελάτες. Τακτική επιθεώρηση εγκαταστάσεων, κοινόχρηστων χώρων και δωμάτιων, έλεγχος εμφάνισης και τάξης, επίβλεψη της αυστηρής τήρησης των κανόνων και των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας.
-Είσπραξη πληρωμών, διαχείριση και παρακολούθηση προϋπολογισμών και εξόδων, ερμηνεία και παρακολούθηση οικονομικών πληροφοριών, πωλήσεων και κερδών και πρόταση για διορθωτικές ενέργειες στη VR.
-Συγκέντρωση τιμολογίων και λοιπών οικονομικών εγγράφων, χαρακτηρισμός και συνεργασία με το λογιστήριο για τη σωστή καταχώρισή τους.
-Συμβολή και προτάσεις για την προώθηση των υπηρεσιών του καταλύματος.
-Συμμετοχή στη διαμόρφωση προϋπολογισμών και τιμολογιακής πολιτικής δωματίων και αναφορές δαπανών για διάφορα τμήματα.
-Κατάρτιση αναφορών σχετικά με τη λειτουργία και τις κρατήσεις προς τη VR και συνεργασία με τους υπευθύνους των υπολοίπων τμημάτων του οργανισμού (πχ. Λογιστήριο, Διοίκηση, Επικοινωνία & ΜΚΤ, Προγράμματα).

Απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης

-Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στο εν λόγω αντικείμενο εργασίας ή στη διαχείριση δομών φιλοξενίας ή στον χώρο του τουρισμού.
-Εκτεταμένη γνώση του κλάδου του τουρισμού, τροφίμων και ποτών, με σκοπό την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών, την ενημέρωση του προσωπικού εξυπηρέτησης, αλλά και τη βιωσιμότητα του καταλύματος.
-Ηγετικές, οργανωτικές, επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες διαχείρισης παραπόνων. Άριστες δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών και διαπροσωπικές δεξιότητες.
-Προσοχή στη λεπτομέρεια.
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
-Δεξιότητες παρακίνησης, εύρεσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
-Δεξιότητες χρηματοοικονομικής διαχείρισης.
-Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Θα συνεκτιμηθούν:
-Η  κατοχή πτυχίου BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τη διαχείριση δομών φιλοξενίας ή εστίασης ή τουριστικών επιχειρήσεων.
-Η γνώση ξένων γλωσσών, πέραν της Αγγλικής.

Προσφέρουμε:
-Επαγγελματικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με σταθερό μισθό, πλήρη ασφάλιση και άλλες παροχές.
-Δυνατότητες εξέλιξης μέσω συνεχούς εκπαίδευσης (on the job training).

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο info@vamvakourevival.org
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2731-0-76233.

Η δημιουργία των ξενώνων εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς, η οποία υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).