Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα: Vamvakou Summer Camp 2024!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα: Vamvakou Summer Camp 2024!

Η Vamvakou Revival προγραμματίζει το καλοκαίρι του 2024, στη Βαμβακού, για τέταρτη φορά, τη διεξαγωγή του προγράμματος Vamvakou Summer Camp, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Προσκαλούμε, λοιπόν, με την παρούσα, απόφοιτους TΕΦΑΑΑ/ΣΕΦΑΑ ή ισότιμων σχολών εξωτερικού (αναγνωρισμένο πτυχίο) όλων των ειδικοτήτων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη 3 θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) εβδομάδων, από τις 24 Ιουνίου έως και τις 05 Ιουλίου.

Η επιλογή των συνεργατών θα γίνει μετά την υποβολή του βιογραφικού, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα αποδεικτικά, κατόπιν συνέντευξης. Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) που θα επιλεχθούν θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα θεωρητικών και πρακτικών σεμιναρίων, το οποίο αποτελεί και την τελική αξιολόγηση, που διεξάγεται σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και καταξιωμένους Έλληνες προπονητές, στην Αθήνα. Η εκπαίδευση των γυμναστών διεξάγεται σε συνεργασία με την Αναγέννηση & Πρόοδος και το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence, υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α´ Ορθοπαιδικής Xειρουργικής Κλινικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Απαραίτητα (τυπικά) προσόντα:

Απόφοιτοι ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ.

Εργασιακή προϋπηρεσία σε αθλητικές δραστηριότητες παιδιών.

Πιστοποίηση Α’ Βοηθειών.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια.

Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση.

Ομαδικό πνεύμα.

Οργανωτικές ικανότητες.

Προσαρμοστικότητα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μας στείλουν τα παρακάτω στοιχεία στο info@vamvakourevival.org, έως και την 15η Μαϊου 2024.

Βιογραφικό σημείωμα

Αντίγραφα σπουδών ή/και πιστοποιήσεων

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α τελευταίου 6-μήνου (εκδίδεται από τα δικαστήρια /ΚΕΠ/gov.gr)

Πιστοποιητικό εισαγγελέα μη φυγόδικου-φυγόποινου 6-μηνου (εκδίδεται από τα δικαστήρια/ΚΕΠ)

Πιστοποιητικό Α Βοηθειών, εν ισχύ

Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές (η μια τουλάχιστον από εργοδότη)

Το πρόγραµµα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς, που υλοποιείται από τη Vamvakou Revival με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).