Ζωγραφική με εκκρεμές

V.Lab

Αντί για πινέλα χρησιμοποιούμε εκκρεμή για να φτιάξουμε τα δικά μας έργα τέχνης! Πώς συνδέεται η τέχνη, λοιπόν, με την επιστήμη και τη δημιουργική αυτή δραστηριότητα;

Science: Χρησιμοποιούμε την επιστήμη (φυσική), καθώς μελετάμε τις ταλαντώσεις και μαθαίνουμε για το εκκρεμές.

Technology: Μαθαίνουμε την ιστορία του εκκρεμούς και τη χρήση του σε τεχνολογικές κατασκευές, όπως ο σεισμογράφος και τα ρολόγια.

Engineering: Μαζί με την ομάδα μας βρίσκουμε τρόπους για να στηρίξουμε την κατασκευή μας.

Art: Φτιάχνουμε πολύχρωμα σχήματα από τις διαφορετικές κινήσεις που κάνει το εκκρεμές ανάλογα με το πώς προσαρμόζουμε την κατασκευή μας.

Maths: Με τα μεγαλύτερα παιδιά κάνουμε υπολογισμούς, αλλάζοντας τις παραμέτρους της κατασκευής και φτιάχνουμε γραφικές παραστάσεις.

Σχετικές εκδηλώσεις