Οι μύθοι του Αισώπου και τα Ζώα της προστατευόμενης περιοχής του Πάρνωνα

Σχολείο

Περιβαλλοντικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Γνωριμία με τα ζώα του Πάρνωνα! Η ευρύτερη περιοχή του Πάρνωνα φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ζώων, θηλαστικών, ερπετών, αμφιβίων, πτηνών, ψαριών αλλά και ασπόνδυλων. Μέσα από γνωστούς μύθους του Αισώπου προβάλλονται είδη σημαντικά που είναι σπάνια, κινδυνεύοντα ή ενδημικά.

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν στην οικολογική αξία της περιοχής, αλλά και στην ανάγκη προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας και των φυσικών αξιών της. Παράλληλα, προβάλλεται η σημαντικότητα της διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής σε καλή οικολογική κατάσταση για τον Άνθρωπο, αναδεικνύοντας τα οφέλη στον τοπικό πληθυσμό.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Vamvakou Revival με τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασιάς.

Ο προγραμματισμός της  περιβαλλοντικής επίσκεψης στη Βαμβακού εντάσσεται στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔ ΠΜΜΜ), σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ1/ΜΚ/152805/158350/Δ7/10-10-2019 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. Η προμήθεια των υλικών της περιβαλλοντικής δράσης (ενημερωτικό υλικό, υλικά χειροτεχνίας, κ.λπ.) καθώς επίσης και ο ειδικός εξοπλισμός που απαιτείται καλύπτονται από τον Φορέα Διαχείρισης.

Σχετικές εκδηλώσεις