Υπέρ Αδυνάτου

Υπέρ Αδυνάτου

Σχολείο

Ένα παιδαγωγικό εργαστήριο για γονείς, φροντιστές κι εκπαιδευτικούς, το οποίο τους οδηγεί και τους συντροφεύει σε προσωπικές δημιουργίες. Το πρώτο μέρος του περιλαμβάνει συζήτηση και έρευνα για τη θέση της αναπηρίας στα λαϊκά παραμύθια, στην παραδοσιακή και στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, ενώ το δεύτερο μέρος αναφέρεται σε τεχνικές αφήγησης κι απόπειρες αφήγησης των συμμετεχόντων.

Σχετικές εκδηλώσεις