Για … σκληρά καρύδια | Κυνήγι θησαυρού στη Βαμβακού!

Για … σκληρά καρύδια | Κυνήγι θησαυρού στη Βαμβακού!

V.Lab

“Κάθε καρυδιάς καρύδι” θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το πρωτότυπο κυνήγι του κρυμμένου καρυδοθησαυρού στην καρυδοφόρα Βαμβακού! Aτρόμητα σκληρά καρύδια θα συνεργαστούν μεθοδικά και αποτελεσματικά. Θα αντιμετωπίσουν πονηρές ερωτήσεις γνώσεων. Θα αντιπαλέψουν δόλιους γρίφους. Θα ορθώσουν τη δύναμη της λογικής τους σε έξυπνα επιστημονικά πειράματα! Με στόχο εξαιρετικό: Να απολαύσουν το κυνήγι και να καρυδώσουν τον κρυμμένο θησαυρό!

Πρόκειται για μία διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος “Καρυδιά/Καρύδι” στη Βαμβακού με μορφή αναζήτησης κρυμμένου θησαυρού. Τα παιδιά σε ομάδες 3  ατόμων περνούν κυκλικά από πέντε πάγκους / σταθμούς, διερευνούν έντυπο υλικό, εκτελούν μαθηματικούς υπολογισμούς, υλοποιούν απλά πειράματα και επιλέγουν τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου των φύλλων εργασίας τους. Βάσει αυτών των απαντήσεων θα ανακαλύψουν κωδικοποιημένα την οδηγία για το βήμα που θα τα οδηγήσει στον κρυμμένο θησαυρό.

Σχετικές εκδηλώσεις