Η τέχνη της επικοινωνίας

Σχολείο

Μέσα από μεθοδολογίες “coaching” και εφαρμοσμένες τεχνικές “Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού”, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τους διάφορους μηχανισμούς της επικοινωνίας, θα εκπαιδευτούν στην αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων της, θα βελτιώσουν και θα εξελίξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.