Πάμε ανασκαφή!

Πάμε ανασκαφή!

Σχολείο

Σε αυτό το πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα παιδιά θα γνωρίσουν την ελληνική ιστορία – και δη αυτή του τόπου της Λακωνίας – μέσω μίας προσομοίωσης της ανασκαφικής διαδικασίας. Με την ανακάλυψη των ομοιωμάτων (αντιγράφων, αγγείων, αγαλμάτων κ.α.) στο χώμα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον υλικό πολιτισμό βιωματικά και γνωρίζουν την ιστορία της περιοχής τους μέσα από το παιχνίδι.

Σχετικές εκδηλώσεις