Παγκόσμια Ημέρα Βουνού 2020

Παγκόσμια Ημέρα Βουνού 2020

Οnline via Webex

Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Βουνού που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στις 11 Δεκεμβρίου, o Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, πραγματοποιεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης για να αναδείξει τον ζωτικό ρόλο που παίζει το βουνό στη ζωή των ανθρώπων.

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ομάδας σε θέματα που αφορούν στην οικολογική αξία της περιοχής, αλλά και τη συνεπαγόμενη ανάγκη προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας και των φυσικών αξιών της. Παράλληλα, προβάλλεται η σημαντικότητα της διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής σε καλή οικολογική κατάσταση για τον Άνθρωπο, αναδεικνύοντας τα οφέλη στον τοπικό πληθυσμό.

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης γίνεται σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔ ΠΜΜΜ) και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο ΦΔ ΠΜΜΜ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ1/ΜΚ/152805/158350/Δ7/10-10-2019 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σχετικές εκδηλώσεις