Ακύρωση: Ομάδες ενδυνάμωσης

Σχολείο

Η εφηβεία είναι ο δρόμος που συνδέει την παιδική με την ενήλικη ζωή. Είναι μία περίοδος άγχους και έντασης, δυστυχίας και ευτυχίας, εξερεύνησης και ψυχικής πίεσης, μία περίοδος δηλαδή, ρήξης των συνδέσεων με το παρελθόν και προσπάθεια δημιουργίας νέων με το μέλλον. Στις Ομάδες ενδυνάμωσης που δημιουργεί η Vamvakou Revival μαθητές – γονείς – καθηγητές αλληλοεπηρεάζονται και αλληλεπιδρούν, με σκοπό την παροχή συναισθηματικής στήριξης, τη διαχείριση των δυσφορικών συναισθημάτων και του άγχους, καθώς και την παροχή εξειδικευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Σχετικές εκδηλώσεις