Ο Κουτσοκόκορας

Ο Κουτσοκόκορας

Σχολείο

Μία μοναδική παράσταση αφήγησης για ανθρώπους με αναπηρίες, η οποία προσαρμόζεται κάθε φορά στη σύνθεση και τις δυνατότητες της ομάδας. Περιλαμβάνει λαϊκά παραμύθια σε μία συνθετική παραλλαγή που συνδυάζει ελληνικές και ευρωπαϊκές εκδοχές τους, ώστε να τονίζεται ο θρίαμβος των μειονεκτούντων ηρώων, αλλά και οι στρατηγικές επιβίωσης που εφαρμόζουν. Το ύφος της παράστασης είναι εύθυμο, θριαμβικό και πολυαισθητηριακό, ενώ κατά τη διάρκειά της, επιδιώκεται η συμμετοχή και συμβολή των ακροατών, η οποία καθορίζεται από τον αριθμό τους, αλλά και τις αναπηρίες τους. Μία παράσταση προσαρμοσμένη στον θεατή!

Σχετικές εκδηλώσεις