Μικροί Ακτιβιστές

Μικροί Ακτιβιστές

Σχολείο

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα παιδιά μέσω της ζωγραφικής, των διαδραστικών/βιωματικών δραστηριοτήτων και των κουίζ έρχονται σε επαφή με σημαντικές έννοιες και αξίες παγκόσμιας σημασίας και μετατρέπονται σε μικρούς ακτιβιστές που βρίσκουν λύσεις για έναν καλύτερο κόσμο. Συγχρόνως με τις γνώσεις τους αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες ζωής, όπως η ενσυναίσθηση, η αυτοεκτίμηση, οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων.

Σχετικές εκδηλώσεις