Μικροί Αγρότες

Μικροί Αγρότες

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον φυσικό κόσμο, παρατηρώντας την ποικιλία των οργανισμών ενός οικοσυστήματος και κατανοώντας τις σχέσεις που αναπτύσσουν μεταξύ τους.

Παίζουν καλλιεργώντας τη γη, εξοικειώνονται με τις καθημερινές καλλιεργητικές εργασίες, πραγματοποιούν πειράματα με το χώμα και το νερό, φτιάχνουν κατασκευές με φυσικά υλικά και λαμβάνουν μέρος σε παραδοσιακά κινητικά παιχνίδια.

Σχετικές εκδηλώσεις