Μικροί αγρότες

Μικροί αγρότες

Σχολείο

Τα παιδιά εξοικειώνονται με τις καθημερινές εργασίες σε έναν βιολογικό λαχανόκηπο, μαθαίνουν να χειρίζονται ελαφρά εργαλεία, αγγίζουν τη γη, φροντίζουν και διαμορφώνουν εποχικές καλλιέργειες. Οι μικροί αγρότες συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και διασκέδασης σχετικές με τη σπορά, τη φύτευση & τη μεταφύτευση, τη συγκομιδή, το κλάδεμα, το ξεβοτάνισμα και το πότισμα. Συνδέουν την προστασία του περιβάλλοντος με την καλλιέργεια και την κατανάλωση υγιεινών, τοπικών και εποχιακών τροφών.

Σχετικές εκδηλώσεις