Τι υπάρχει στη λιμνοθάλασσα;

Τι υπάρχει στη λιμνοθάλασσα;

Οnline via Webex

Με αφορμή το Πρόγραμμα της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International) Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ)  που οργανώνεται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) και υλοποιείται κάθε χρόνο, σε πολλές χώρες τον μήνα Ιανουάριο, o Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασιάς παρουσιάζει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά από τη Βαμβακού.

Στόχος είναι η γνωριμία των παιδιών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υγροτόπων, με έμφαση τη λιμνοθάλασσα του Μουστού, ούτως ώστε να γνωρίσουν χαρακτηριστικά είδη υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που θα συναντήσουν εκεί. Μέσα από παρουσίαση για την φυσική μας κληρονομιά, αλλά και παιχνίδια και ζωγραφική, τα παιδιά θα μάθουν τα μυστικά της φύσης.

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης γίνεται σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔ ΠΜΜΜ) και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο ΦΔ ΠΜΜΜ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ1/ΜΚ/152805/158350/Δ7/10-10-2019 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σχετικές εκδηλώσεις