Κωνικές τομές & 3D σχεδίαση

Κωνικές τομές & 3D σχεδίαση

V.Lab

Σε αυτό το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τα βασικά χαρακτηριστικά των γεωμετρικών σχημάτων που περιγράφονται με τον όρο «Κωνικές τομές», δηλαδή του κύκλου, της έλλειψης, της παραβολής και της υπερβολής. Πιο συγκεκριμένα, θα εξηγηθεί πώς χρησιμοποιείται ο όρος «κωνικές τομές» για να περιγράψει την οικογένεια των παραπάνω καμπυλών.

Στη συνέχεια, θα γίνει επίδειξη πειραματικής διάταξης κώνου φωτός που αποτελείται από μοτέρ, καθρεπτάκια και laser pointer, η οποία οπτικοποιεί τα παραπάνω γεωμετρικά σχήματα πάνω σε κατάλληλη επιφάνεια. Με απλές οδηγίες και χρησιμοποιώντας τα βασικά χαρακτηριστικά των κωνικών τομών, οι συμμετέχοντες θα σχεδιάσουν τρισδιάστατη διάταξη γεωμετρικών στερεών από την οποία θα προκύπτουν οι κωνικές τομές και θα την εκτυπώσουν στους 3D printers του V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by SNF).

Σχετικές εκδηλώσεις