Ήλιος, το κοντινό μας άστρο

Ήλιος, το κοντινό μας άστρο

Ποια είναι η ηλικία του Ήλιου μας; Ποια η σύστασή του; Γιατί λάμπει στον ουρανό;

Είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση, αυτό το Σάββατο. Θα συζητήσουμε για τα χαρακτηριστικά αυτού του κοντινού μας άστρου, αναλύοντας παράλληλα τις βασικές αρχές της ηλιακής φυσικής.