Ηλεκτρόνια εν δράσει

V.Lab

Αυτό το εργαστήριο εισάγει τους συμμετέχοντες στις έννοιες του ηλεκτρικού φορτίου και του ηλεκτρισμού με βιωματικό τρόπο. Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου (hands on science) θα κατασκευάσουν κυκλώματα σε σειρά και παράλληλα, θα εξετάσουν τις διαφορές μεταξύ μονωτών και αγωγών, και θα ανακαλύψουν τι είναι το βραχυκύκλωμα. Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου (science in motion) χρησιμοποιώντας την κίνηση και τη φαντασία θα προσεγγίσουν τον ηλεκτρισμό σωματικά. Πώς κινούνται άραγε τα ηλεκτρόνια μέσα στο άτομο και πώς μπορούμε με κινήσεις να αναπαραστήσουμε ένα κύκλωμα;

Νους και σώμα γεφυρώνονται μέσω του παιχνιδιού, της έκφρασης και της συνεργασίας.

Σχετικές εκδηλώσεις