Η Υφαντική Τέχνη αποκαλύπτεται

Η Υφαντική Τέχνη αποκαλύπτεται

Σχολείο

Το νήμα αποτελεί τη βάση των υφασμάτων, καθώς μέσω της υφαντικής μπορούμε να δούμε πως ένα κομμάτι ύφασμα δημιουργείται αρχικά για να καλύψει κάποια ανάγκη, ενώ παρέχει τη δυνατότητα να εκφράσει ο δημιουργός του τις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει ως στόχο την επαφή των συμμετεχόντων με τα νήματα, την υφαντική μέσα στη σύγχρονη τέχνη και τέλος την παραγωγή μικρών υφαντών σε τελάρο που θα δημιουργήσουν επί τόπου και θα μπορούν να πάρουν μαζί τους φεύγοντας.