Το Γενεαλογικό Δέντρο των Βαμβακιτών

Το Γενεαλογικό Δέντρο των Βαμβακιτών

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η έρευνα για το Γενεαλογικό Δέντρο των Βαμβακιτών, η Κατερίνα Σαμαρά επιστρέφει για δύο ημέρες στη Βαμβακού για κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τους συμμετέχοντες, αλλά και με νέους ενδιαφερομένους, με σκοπό τη σύνδεση όλων των οικογενειών με το χωριό τους σε ένα κοινό και πολύτιμο αρχείο.