Γαλατο-πειράματα στο V.Lab

Γαλατο-πειράματα στο V.Lab

V.Lab

Κι αν μου δώσουν ένα “ΓΑΛΑ”, κάτασπρο σαν όλα τ’ άλλα, πώς θα μάθω στο λεπτό, εάν είναι αυθεντικό, ζωικό ή φυτικό, όξινο ή βασικό, λιπαρό, συμπυκνωμένο ή αποβουτυρωμένο;

Η Χημεία έχει λύση, υποψίες να διαλύσει. Ποιος θα την αμφισβητήσει; Πού θα πειραματιστούμε, πού; Στο V.Lab, στη Βαμβακού!

Για παιδάκια – θαύματα “γα λα το πει ρά μα τα” ! Η χαρά του νου!

Σχετικές εκδηλώσεις