Εργαστήριο Ρομποτικής

Εργαστήριο Ρομποτικής

V.Lab

Το συγκεκριμένο εργαστήριο έχει ως στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον συναρπαστικό κόσμο της Ρομποτικής, εισάγοντάς τους στις βασικές έννοιες του πεδίου STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη, Μαθηματικά). Μέσα από δραστηριότητες παιχνιδιού, τα παιδιά θα ανακαλύψουν τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Μηχανική, την Τέχνη και τον Προγραμματισμό. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, τα παιδιά θα αντιμετωπίσουν διαφορετικά προβλήματα, ξεκινώντας από απλές προκλήσεις και σταδιακά προχωρώντας σε πιο προηγμένες αλγοριθμικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, θα εξοικειωθούν με τη διαδικασία μηχανικής σχεδίασης (Engineering Design Process), περνώντας από τα στάδια του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης. Η προσέγγιση είναι παιγνιώδης και διασκεδαστική, παρέχοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό.

Σχετικές εκδηλώσεις