Ακύρωση: Eπαγγελματικός προσανατολισμός

Σχολείο

Απευθύνεται σε εφήβους που διανύουν τη φάση της αναζήτησης επαγγελματικής ταυτότητας. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής διερευνά τις δεξιότητες, την προσωπικότητα, τις ικανότητες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του προσδιορίζοντας τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν και τα αντίστοιχα τμήματα σε ανώτερες και ανώτατες σχολές.

Απαιτούνται 2 συναντήσεις

Σχετικές εκδηλώσεις