Αθλοπαιδιές στην ύπαιθρο

Σχολείο

Το πιο κεφάτο εργαστήρι της χρονιάς είναι εδώ, για να σου θυμίσει τη μεγαλύτερη ανάγκη των παιδιών … το παιχνίδι! Παιχνίδια δημιουργικά και πρωτότυπα, επιτραπέζια ή επιδαπέδια, εξερεύνησης και περιπέτειας, αισθητηριακά, υπαίθρια, ρόλων και πειραματισμού, με φυσικά υλικά, με μουσική και ζωγραφική, παραδοσιακά και άλλα πολλά. Μέσα από παιχνίδια που τους αρέσουν, τα παιδιά μιλούν τη φυσική τους γλώσσα. Πέραν της ψυχαγωγίας αποτελούν ταυτόχρονα και ένα φοβερό εργαλείο μάθησης και λειτουργούν προωθητικά στην εξέλιξη της δυναμικής της ομάδας (team building games). Στόχος είναι τα παιδιά να μάθουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αρμονικά, να επινοούν και να τηρούν κανόνες, να οικοδομούν ενεργητικά γνώσεις και να αναπτύσσουν τις προσωπικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Λίγα λόγια για την Αλκυόνη:
Η Αλκυόνη είναι μια φρέσκια παιδαγωγική ομάδα που σχεδιάζει και υλοποιεί βιωματικά εργαστήρια περιβαλλοντικής και πολιτισμικής εκπαίδευσης. Μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, προσδοκούμε να προωθήσουμε την ελεύθερη ενασχόληση του παιδιού στο φυσικό περιβάλλον, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά και την τοπική κοινότητα να αναλάβουν δράση για βιώσιμες αλλαγές και να εδραιώσουμε μια νέα ηθική, την ηθική της πράξης, της δράσης και της ανάληψης πρωτοβουλιών!
Με επίκεντρο τα ενδιαφέροντα των παιδιών κι εστιάζοντας στο τετράπτυχο “μαθαίνω-σκέφτομαι-αισθάνομαι-δρω”, σχεδιάζουμε διαθεματικά και πολυτροπικά εργαστήρια με στόχο την απόκτηση εμπειριών και την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Βασικό μας εργαλείο είναι η Αγωγή Υπαίθρου (Outdoor Education) που εμπλέκει ενεργά τα παιδιά σε υπαίθριες εμπειρίες κι επαφή με τη φύση, με πολλαπλά σωματικά, συναισθηματικά και ψυχικά οφέλη. Με άξονα το παιχνίδι και την τέχνη, τα παιδιά εξερευνούν και “μαθαίνουν κάνοντας”, καθώς ανακαλύπτουν και ελέγχουν ιδέες, αυτοσχεδιάζουν, εκφράζονται κι αλληλεπιδρούν. Απώτερος στόχος είναι να σπείρει η Αλκυόνη τους σπόρους για υγιείς ενεργούς πολίτες με αυτοπεποίθηση, κριτική σκέψη, φαντασία, ενσυναίσθηση και αγάπη προς το φυσικό περιβάλλον!

Σχετικές εκδηλώσεις