Οι αστερισμοί του χειμερινού ουρανού

Σχολείο

Ένα ταξίδι στους αστερισμούς του χειμερινού ουρανού και τους λαμπερότερους αστέρες του. Μία εισαγωγή στη σύνδεση των αστερισμών με την ελληνική μυθολογία, τη χρήση τους στον προσανατολισμό και την πλοήγηση, μέσα από αναφορές τους σε κείμενα της αρχαιότητας.

Καιρού επιτρέποντος, θα πραγματοποιηθεί ουρανογραφία – αναγνώριση των αστερισμών στον ουρανό της Βαμβακούς (παρατήρηση δια γυμνού οφθαλμού).

Σχετικές εκδηλώσεις