«Η αναζωογόνηση τοπικών κοινωνιών», Vamvakou Revival

«Η αναζωογόνηση τοπικών κοινωνιών», Vamvakou Revival

Έχουμε συνηθίσει να ακούμε σήμερα για τις έννοιες της βιωσιμότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης τόπων και οργανισμών και της αειφορίας. Έτσι, γράψαμε για τη δική μας εμπειρία και τις σκέψεις για την αναζωογόνηση τοπικών κοινωνιών χρησιμοποιώντας το παράδειγμα Αναβίωσης της Βαμβακούς, στο ένθετο «Βιώσιμη Ανάπτυξη» της Εφημερίδας των Συντακτών.

«Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας στην ενασχόληση με την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου και τη βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου, αναγνωρίζουμε ότι η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής συνοχής και εμπλοκής είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην επίτευξή της και η επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας είναι πολυπαραγοντική.»