Η Vamvakou Revival αναζητά συνεργάτη στον τομέα της εστίασης

Η Vamvakou Revival αναζητά συνεργάτη στον τομέα της εστίασης

Νέα θέση εργασίας στη Βαμβακού Λακωνίας

O οργανισμός Vamvakou Revival που δραστηριοποιείται στο χωριό της Βαμβακούς Λακωνίας, αναζητά συνεργάτη ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του υπευθύνου του εστιατορίου-καφέ «Βουρέικο». Πρόκειται για έναν σύγχρονο χώρο εστίασης, πλήρως εξοπλισμένο, που τιμά την ελληνική παράδοση και γεύσεις, ενώ λειτουργεί στο χωριό από τον Ιούλιο του 2019, έχοντας εξυπηρετήσει πληθώρα επισκεπτών του χωριού, κυρίως τα Σαββατοκύριακα. Το εστιατόριο-καφέ Βουρέικο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης του τόπου, η οποία υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Ο υπεύθυνος του εστιατορίου-καφέ «Βουρέικο» καλείται να διαχειρίζεται, να κατευθύνει και να ελέγχει όλες τις πτυχές της επιχείρησης, με σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. Οι ευθύνες της εν λόγω θέσης περιλαμβάνουν την αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος και τη διατήρηση των υψηλών προτύπων ποιότητας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των εσόδων, της κερδοφορίας και των ποιοτικών στόχων του καταστήματος.

 

Πιο συγκεκριμένα, ενδεικτικά καθήκοντα της θέσης:

– Καθημερινός συντονισμός εργασιών του εστιατορίου-καφέ.

– Παροχή ανώτερης εξυπηρέτησης και μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη.

– Αναζήτηση και επιλογή προσωπικού.

– Διαμόρφωση περιγραφής θέσεως εργασίας απαιτούμενου προσωπικού.

– Παρακολούθηση εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του προσωπικού.

– Αξιολόγηση της απόδοση του προσωπικού και παροχή ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των πελατών.

– Διαχείριση και αποτελεσματική απάντηση σε καταγγελίες και παράπονα πελατών.

– Οικονομική παρακολούθηση του εστιατορίου ανά ημέρα.

– Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής του εστιατορίου-καφέ.

– Τακτική επανεξέταση της ποιότητας των προϊόντων.

– Προμήθειες και εκτίμηση μελλοντικών αναγκών για αγαθά, σκεύη κουζίνας/καφέ και προϊόντα καθαρισμού.

– Εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας.

– Διατήρηση της καλής εικόνας του καταστήματος και προτάσεις τρόπων βελτίωσης.

– Διαμόρφωση πλάνου λειτουργίας καταστήματος και προτάσεις για βελτιώσεις.

– Δημιουργία λεπτομερών αναφορών σχετικά με τα εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια έσοδα και έξοδα του εστιατορίου-καφέ.

– Εκπαίδευση νέου και ήδη υπάρχοντος προσωπικού.

– Εξυπηρέτηση πελατών και service, όπου απαιτείται.

 

Απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης:

– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στο εν λόγω αντικείμενο εργασίας ή στη διαχείριση χώρων εστίασης.

– Εκτεταμένη γνώση του κλάδου τροφίμων και ποτών, με σκοπό την άρτια ενημέρωση των πελατών και του προσωπικού εξυπηρέτησης.

– Ηγετικές, οργανωτικές, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητες διαχείρισης παραπόνων.

– Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

– Δεξιότητες παρακίνησης, εύρεσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

– Δεξιότητες χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

– Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση.

 

Θα συνεκτιμηθούν:

– Η κατοχή πτυχίου BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τη διαχείριση δομών φιλοξενίας ή εστίασης ή εκπαίδευση στη μαγειρική.

– Η γνώση ξένων γλωσσών, πέραν της Αγγλικής.

 

Προσφέρουμε:

– Επαγγελματικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

– Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών με πλήρη ασφάλιση.

– Δωρεάν διατροφή στο εστιατόριο της μονάδας.

– Δυνατότητες εξέλιξης μέσω συνεχούς εκπαίδευσης (on the job training).

 

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο info@vamvakourevival.org

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2731-0-76233.