Απόφοιτοι ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ

Απόφοιτοι ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για το καλοκαιρινό αθλητικό πρόγραμμα: Αθλητικά Μονοπάτια στη Βαμβακού, 2020

Η Vamvakou Revival προγραμματίζει τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος Αθλητικά Μονοπάτια στη Βαμβακού, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, το καλοκαίρι του 2020. Το πρόγραμμα πρόκειται να διεξαχθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά, και προσκαλεί: Απόφοιτους TΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, όλων των ειδικοτήτων.

Απαραίτητα προσόντα:

Εργασιακή προϋπηρεσία σε αθλητικές δραστηριότητες παιδιών

Πιστοποίηση Α’ Βοηθειών, εν ισχύ, φορέας πιστοποίησης πρέπει να είναι ERC / AHA

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια

Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση

Ομαδικό πνεύμα

Οργανωτικές ικανότητες

Προσαρμοστικότητα

Οι θέσεις αφορούν σε εργασία ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 εβδομάδων. Η επιλογή των συνεργατών θα γίνει μετά την υποβολή του βιογραφικού, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα αποδεικτικά. Κατόπιν συνέντευξης και επιλογής, οι γυμναστές θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε επιμορφωτικό πρόγραμμα θεωρητικών και πρακτικών σεμιναρίων διάρκειας 32 ωρών σε δύο Σαββατοκύριακα, σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και καταξιωμένους Έλληνες προπονητές.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μας στείλουν τα παρακάτω στοιχεία στο info@vamvakourevival.org

βιογραφικό σημείωμα

αντίγραφα σπουδών ή/και πιστοποιήσεων

πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α (εκδίδεται από τα δικαστήρια)

πιστοποιητικό εισαγγελέα μη φυγόδικου-φυγόποινου 6-μηνών (εκδίδεται από τα δικαστήρια)

πιστοποιητικό Α Βοηθειών, εν ισχύ, Φορέας πιστοποίησης πρέπει να είναι ERC/AHA

δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές μία τουλάχιστον από εργοδότη

Το πρόγραµµα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς, που υλοποιείται από τη Vamvakou Revival με την ηθική και οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). To πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια διεξάγεται σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος, υπό την επιστηµονική επίβλεψη της Α´ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.